Site icon Slovenský reportér

BSK pripravuje kontrolu v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje kontrolu v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove. Robí tak na základe anonymného podnetu, ktorý mu postúpila Kancelária verejného ochrancu práv. Podnet sa týkal podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v zariadení. BSK v súčasnosti sumarizuje podklady. Zároveň v prípade skutočností, ktorých kontrola nespadá do pôsobnosti BSK, oslovil kraj o súčinnosť viaceré inštitúcie. Ide o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mestskú časť Ružinov ako zriaďovateľa zariadenia, ale tiež Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

„Odboru sociálnych vecí bol 4. januára doručený podnet z Kancelárie verejnej ochrankyne práv. BSK po doručení podnetu bezodkladne kontaktoval príslušné inštitúcie, keďže skutočnosti uvedené v podnete poukazovali aj na porušovanie predpisov, ktorých kontrola je v pôsobnosti iných orgánov a inštitúcií,“uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Mestská časť Ružinov ako zriaďovateľ zariadenia prednedávnom informovala, že v domove dôchodcov odhalili prípady možného týrania seniorov. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Zdokumentované boli hematómy, tržné rany či znaky dehydratácie. Zamestnanci, ktorí boli podozriví z takéhoto správania, v zariadení už nepracujú.

Anonymný podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v DD na Pažítkovej sa objavil už vlani na jeseň. Anonymný podnet v novembri 2020 doručili do Kancelárie verejného ochrancu práv, pre nedostatok kompetencií bolo postúpený BSK. Situácia bola podľa mestskej časti o to komplikovanejšia, že od marca minulého roka bolo zariadenie pre pandemickú situáciu uzatvorené a nikto okrem klientov a zamestnancov doň nemohol vstúpiť.

Podobná situácia sa stala aj v roku 2019, kedy BSK vykonal kontrolu v tomto zariadení. Výsledným materiálom bola správa s odporúčaním odstrániť zistené nedostatky.

Exit mobile version