Site icon Slovenský reportér

Košické stromy dostanú digitálne „zdravotné karty“

Košice. Správa mestskej zelene v Košiciach spravuje na území Košíc takmer 50 000 oficiálne evidovaných stromov. Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré buduje digitálny, interaktívny a dynamický dokument starostlivosti o dreviny.

Zjednodušene ide o digitálnu zdravotnú kartu dreviny, ktorá po skompletizovaní evidencie bude obsahovať podrobné informácie o každom jednom strome v meste. Mestská zeleň sa rozhodla týmto spôsobom reagovať aj na klimatickú zmenu.

Dokument bude slúžiť ako podklad pri plánovaní zásahov a zároveň ako evidencia starostlivosti o strom, keďže sa v ňom priebežne kompletizujú a aktualizujú podrobné údaje o lokalizácii prostredníctvom GPS súradníc, druhu, veku, rozmeroch a zdravotnom stave stromu, fotografie zo zásahov alebo iných ošetrení.

Všetky tieto informácie sú dostupné online. Prostredníctvom mestského geografického informačného systému bude dokument prístupný aj verejnosti.

Doteraz zmapovali približne 17 000 stromov. So systémom v zmapovaných lokalitách už pracujú zamestnanci podniku napríklad pri orezoch. Okrem pracovníkov v teréne zjednodušuje prácu aj projektantom a arboristom, ktorí dokážu na diaľku zistiť dôležité informácie o jednotlivých stromoch, zmapovať ich stav a pozrieť si históriu zásahov.

Zdroj: Správa mestskej zelene v Košiciach, NN

Exit mobile version