Site icon Slovenský reportér

Študenti môžu požiadať o Štipendium Martina Filka do 2. mája

      Bratislava 24. marca (TASR) – Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Termín na podanie žiadosti je do 2. mája. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      V rámci štipendia je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole. „Podmienkou je, aby vysoké školy, na ktorých sa  študenti uchádzajú o štúdium, sú prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa umiestnili do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc,“ spresnil rezort školstva.
       V tomto roku sa výber uskutočňuje na 25 možných pozícií. Záujem prejavili ministerstvá, ale aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. „Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach, ako je ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika,“ dodal rezort školstva.

Exit mobile version