Site icon Slovenský reportér

V Michalovciach zajtra vyhlásia výsledky fotografickej súťaže

Michalovce: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, zariadenie Košického samosprávneho kraja, je z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom regionálneho kola 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby Amfo 2023. Vyhlásenie výsledkov spojené s otvorením výstavy sa bude konať v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra v Michalovciach 12. 4. 2023 o 16:30 hod. Rozborový seminár s členmi odbornej poroty sa uskutoční rovnako 12 .4. 2023 o 17:30 hod.

Hlavným cieľom súťaže je od jej vzniku získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základnými hodnotami AMFO sú ľudskosť, rôznorodosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.

Odporúčanou témou 51. ročníka je „Identita“. Účastníci súťažia v štyroch kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Tento rok sa do regionálne-ho kola prihlásilo 14 autorov s 88 dielami, pričom do krajského kola, ktoré sa bude konať v Košiciach, postúpilo 54 fotografií. Verejnosti budú fotografie sprístupnené v galérii Zem-plínskeho kultúrneho centra do 28.04.2023.

Súťaž z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a garantom súťaže.

Zdroj: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, NN

Exit mobile version