1000

Nerob ojeby bo budes platit pokuty!!!!!!!

Najväčšia sieť online reportérov na Slovensku

Aktuálne témyBratislavaBratislavský krajDunajská StredaEnviroSenecZdravie

Verejná diskusia vo Vrakuni otvorí tému najväčšej envirozáťaže na Žitnom ostrove

3 Minút čítania

Jedy z vrakunskej skládky kontaminujú vodu v studniach už aj v Rovinke a Dunajskej Lužnej. Obyvatelia bijú na poplach.

17.10.2022, Bratislava / Vrakuňa

Obyvatelia južnej časti Bratislavy a priľahlých obcí sú v pohotovosti. Nebezpečné a zdravie ohrozujúce látky zo skládky chemického odpadu vo Vrakuni sa za posledné desaťročia dostali podzemnou vodou až do studní v obciach Rovinka a Dunajská Lužná, kde aktuálne rozbory vody potvrdili prítomnosť vysoko toxického a karcinogénneho vinylchloridu (chloreténu). O tejto najväčšej environmentálnej záťaži pre Žitný ostrov sa v sobotu 22. októbra bude viesť ďalšia verejná diskusia „Nenechajme sa otráviť, hovorme o vode„. Tentokrát sa bude diskutovať priamo vo Vrakuni. „Prídu aj mnohí odborníci, zamestnanci ministerstiev a kandidáti na poslancov, primátorov a starostov Bratislavy a Žitného ostrova, ktorí chcú túto situáciu bezodkladne riešiť, uviedli organizátorky.

Ústava hovorí o záväzku štátu účinne zabezpečovať ochranu zdravia

Potrebu chrániť naše životné prostredie si uvedomovali aj tvorcovia Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), a preto medzi základné práva a slobody zaradili do čl. 40 právo na ochranu zdravia pre každého a do samostatného šiesteho oddielu druhej hlavy Ústavy aj právo na priaznivé životné prostredie, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia (čl. 44) a právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu (čl. 45). Právny základ ochrany zdravia v Slovenskej republike predstavuje čl. 40 Ústavy. Jeho obsah je potrebné vykladať ako pozitívny záväzok štátu účinne zabezpečovať ochranu zdravia.

Na vážnosť situácie upozornila aj verejná ochrankyňa práv

Na vážnosť situácie nielen na Žitnom ostrove upozorňovala aj bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Vo svojej Mimoriadnej správe z októbra 2020 upozorňuje na lokality, na ktorých sa nachádzali areály priemyselných podnikov, v ktorých dochádzalo k dlhodobým skrytým a nekontrolovaným únikom nebezpečných látok do jednotlivých zložiek životného prostredia, veľkokapacitné poľnohospodárske podniky, železničné depá, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov, pohonných hmôt a iných nebezpečných látok. „Zistila som skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním niektorých orgánov verejnej správy došlo nielen k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, ale aj to, že porušenie sa týka väčšieho počtu osôb. S cieľom ochrany ústavného práva na ochranu zdravia pre každého (čl. 40), práva na priaznivé životné prostredie a ochranu životného prostredia (čl. 44) a tiež aj práva na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia (čl. 45), pokladám za potrebné upozorniť touto mimoriadnou správou na skutočnosti zistené počas môjho prieskumu a predkladám niektoré návrhy s cieľom prispieť k rýchlejšiemu odstraňovaniu environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky,“ uviedla Patakyová.

https://vop.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/2020_Mimoriadna_sprava_VOP_enviro_1.pdf

O vode na Žitnom ostrove sa viedla verejná diskusia aj v júni tohto roku v Rovinke

Najväčší priestor na diskusii bol vtedy venovaný monitoringu kvality podzemných vôd v podaní Andrei Ľuptákovej a Jany Döményovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Pozvanie do diskusie prijali generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo, environmentalistka Tamara Stohlová a starosta Rovinky Milan Kubeš. Nechýbali ani miestni obyvatelia, zástupcovia samospráv z okolia Rovinky a mestských častí Bratislavy.

Júnová diskusia v Rovinke sa niesla skôr v odbornom duchu. Iniciovala a organizovala ju predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku Veronika Basta, ktorá je zároveň poslankyňou obecného zastupiteľstva v Rovinke. „Kvalita vody, ktorú pijeme a používame, je existenčná téma. Zásobovanie pitnou vodou u nás je až na 80 percent zabezpečené práve zo zdrojov podzemných vôd. Ochrana týchto zdrojov by preto mala byť našim prvoradým záujmom. Potrebujeme sa spájať, aby sme otvárali témy, ktoré majú byť našou spoločnou prioritou, „ povedala Veronika Basta, ktorá do verejnej diskusie prizvala aj zástupcov okolitých obcí a mestských častí Bratislavy.

Zdroj: Slovenský reportér, vop.gov.sk, Hovorme spolu o (čistej) vode – ochrana vody ako verejný záujem


Súvisiace príspevky
Aktuálne témy

7 ROKOV NA SLOVENSKU

19 Minút čítania
Moje meno je Mgr.Tomáš Udič. Narodený 24.07.1982.Dnes je 09.04.2023, som ako obvinený vo väzbe v Prešove. Mám čistý register trestov, som bezúhonný…
Zdravie

Jarná únava trvá jeden až tri týždne, vo zvýšenej miere trápi aj seniorov

2 Minút čítania
      Bratislava 26. marca (TASR) – S nástupom jari sa začína u citlivých ľudí prejavovať takzvaná jarná únava, ktorá sa vo zvýšenej miere…
Enviro

V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať. Celkové náklady na recykláciu sú často…