Site icon Slovenský reportér

Slovensko začalo predsedať V4. Rezort obrany SR sa ide zamerať najmä na zbrojenie a Ukrajinu.

2.7.2022, Bratislava

Slovenská republika prebrala v piatok 1. júla od Maďarska v poradí 6. rotujúce predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) . Podľa rezortu obrany sa tak deje v čase, kedy Európa čelí viacerým výzvam pre našu bezpečnosť a jednotu, pričom regionálna spolupráca s našimi susedmi a partnermi je dôležitým pilierom našej bezpečnostnej architektúry.

Plány rezortu obrany mimoriadne obsiahle

Rezort obrany má v pláne počas nadchádzajúceho roka v rámci predsedníctva vo V4 rozpracovať priority zamerané na pomoc Ukrajine. Má ísť i prípravu vlajkových projektov obrannej spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky – Bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti v prvom polroku 2023, Veliteľstva spoločnej logistickej podpornej skupiny, zintenzívnenie spolupráce ozbrojených síl, ale tiež rozvoj infraštruktúry v súvislosti s vojenskou mobilitou.

„Počas SK PRES V4 sa preto sústredíme na posilnenie spolupráce v oblasti obrany s našimi tradičnými partnermi z V4. Samozrejme, nadviažeme na úspešne nastavené smerovanie a rozvoj vzájomnej obrannej a vojenskej spolupráce. Hlavné priority v oblasti obrany však budú reflektovať a vychádzať z vývoja situácie v súvislosti s nevyprovokovanou a neospravedlniteľnou ruskou inváziou na Ukrajine,“ informoval minister obrany SR Jaroslav Naď.

Ďalšími prioritami SK PRES V4 majú byť aj témy rozvoja spôsobilostí a hľadania konštruktívnych riešení v oblasti spoločných výskumov, vývoja a obstarávania vojensko-technických spôsobilostí, posilňovanie spolupráce medzi podnikmi zbrojárskeho priemyslu krajín V4, a to aj hľadaním možností využitia iniciatív EÚ a NATO, ktoré podporujú výskum, vývoj a spoločné obstarávanie. Slovenské predsedníctvo vo V4 sa zameria aj na koordináciu národných pozícií krajín V4 k aktuálnemu dianiu a aktivitám EÚ a NATO, ako aj na rozvoj spolupráce krajín V4 s Ukrajinou a podporu spolupráce a dialógu vo formáte V4+ s partnermi.

Komplexný program aktivít a informácií rezortu obrany v rámci SK PRES V4 bude k dispozícii na webovej stránke Ministerstva obrany SR.

Slovensko bude Vyšehradskej skupine predsedať do 30. júna 2023, kedy odovzdá predsedníctvo Českej republike.

V4 je výrazom úsilia krajín stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu

Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka skrátene V4, je od roku 1993 spoločenstvom štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, pôvodné založené 15. februára 1991 tromi štátmi, z ktorých jedným bolo dnes už neexistujúce Česko-Slovensko.

V4 je výrazom úsilia krajín stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých úsekoch spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko vždy boli súčasťou tej istej civilizácie založenej na rovnakých kultúrnych a intelektuálnych hodnotách a spoločných koreňoch náboženských tradícií, ktoré chcú uchovávať a ďalej posilňovať.

Všetky krajiny V4 sa usilovali o členstvo v Európskej únii, pričom svoju integráciu do EÚ chápali ako ďalší krok vpred v procese prekonávania umelých deliacich čiar v Európe prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Tento cieľ dosiahli roku 2004 (1. mája), keď sa všetky stali členmi EÚ. 

ZdroJ: mosr.sk, wikipedia

Exit mobile version