Slovenský Reportér
Katalóg firiem
:
Videní:
KošiceKošický krajVýchodné SlovenskoX-Nezaradené

Košická ZŠ Drábova získala 100 000 eur, aby sa stala dostupnou pre všetky deti

3 Minút čítania

Košice: Základná škola Drábova 3 v Košiciach sa stala prvou inkluzívnou školou v rámci grantového programu Naša inkluzívna škola. Od Nadácie Volkswagen Slovakia získala finančný grant 100 000 eur, aby mohla ďalej napredovať na ceste inklúzie a stať sa tak dostupnou pre všetky deti. Spolu so skvalitnením prostredia pre súčasných žiakov tak vytvorila podmienky pre prijatie ďalších detí, ktoré doteraz nebola schopná začleniť.

Ako uviedla Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka z Nadácie Volkswagen Slovakia, Cieľom grantového programu Naša inkluzívna škola je podporiť premenu bežných základných škôl na inkluzívne. Často si v tejto súvislosti predstavíme len deti so znevýhodnením. Inklúzia je však v praxi prínosom pre všetky deti, nakoľko vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné a má svoje vlastné potreby i potenciál. Takýto prístup je pripravený na to, že aj bežné dieťa si môže prechádzať náročným obdobím, napríklad počas dospievania, alebo sa v rodine môže vyskytnúť ťažké ochorenie, rozvod či strata rodiča. Robia sa opatrenia, ktoré vytvárajú priestor pre spoločné rovnocenné vzdelávanie a napredovanie všetkých detí – bežných, špeciálne nadaných, detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, detí pochádzajúcich z inej krajiny.“ 

Veľmi dôležité bolo debarierizovať vstup do školy

„Podarilo sa nám zriadiť senzorickú a terapeutickú miestnosť, ktoré predstavujú priestor pre relax, podporu pohybu, neformálne rozhovory a skupinové aktivity pre všetkých žiakov, ako aj priestor pre špecializované terapie a individuálne intervencie špeciálnej pedagogičky a psychologičky. Veľmi dôležité pre nás bolo debarierizovať vstup do školy a vytvoriť tak vhodné podmienky aj pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu,“ uviedla riaditeľka Základnej školy Drábova 3, Annamária Kmiťová. Aby však mohlo materiálne zabezpečenie fungovať, je potrebný aj kvalifikovaný personál.

Prostriedky z grantu preto využili aj na zabezpečenie vzdelávania pedagógov a fungovanie školského podporného tímu. Ten realizuje odborné aktivity, poradenstvo a terapie v rámci rôznych odborností (logopédia, špeciálna pedagogika, psychológia…) a zároveň poskytuje podporu žiakom i pedagógom počas náročných chvíľ. Práve ponuka rôznych terapií a dostupnosť voľnočasových aktivít, vrátane krúžkov, aj pre začlenené deti, sú pre rodičov rozhodujúce.

Mesto vyčlenilo financie pre komplexnejšiu prestavbu a modernizáciu všetkých vstupov do školy

Úprimný záujem, odhodlanosť a konkrétne kroky vedenia základnej školy Drábova smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu, inšpirovali aj samotného zriaďovateľa školy. Primátor Jaroslav Polaček vyčlenil finančné prostriedky pre komplexnejšiu prestavbu a modernizáciu všetkých vstupov do školy.

Inklúzia je veľmi dôležitá, vedie deti k tomu, že všetci sme určitým spôsobom jedineční

Od septembra do školy nastúpi aj Peťko – budúci prváčik. Jeho mama, Miroslava Kralčáková, vysvetlila, prečo je pre ňu prestup na ZŠ Drábova dôležitý: „Náš syn momentálne navštevuje nultý ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Chceme, aby sa zaradil medzi bežné deti, keďže je pre neho motivujúce byť s nimi v kontakte.“ Peťka škola veľmi baví a ako sám hovorí, musí sa veľa učiť, keďže chce byť hokejista a lekár. „Veľmi ho baví matematika, hudobná výchova a športy. Keďže táto škola ponúka možnosť chodiť na hokej, nesmierne sa na to teší.“ Na škole je podľa Miroslavy Kralčákovej dôležité to, aby sa deti cítili prijímané také, aké sú. „Inklúzia je v dnešnom svete veľmi dôležitá. Prináša výchovu detí k tomu, že všetci sme určitým spôsobom jedineční. A dáva šancu deťom, akým je náš Peťko, prežiť plnohodnotné detstvo.“

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia, NN

Súvisiace príspevky
KošiceKošický krajVýchodné Slovensko

Ružín sa približuje turistom

3 Minút čítania
Košice: Košický samosprávny kraj spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus predstavil ďalšie úspešne zrealizované projekty, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru…
KošiceKošický krajVýchodné SlovenskoX-Nezaradené

V košickej ZOO sa prvýkrát vyliahli mláďatá plameniakov

1 Minút čítania
Košice: Kŕdeľ plameniakov zložený z troch druhov sa v košickej zoologickej záhrade rozrástol aktuálne o dve mláďatá. Prvý raz na Slovensku sa…
KošiceKošický krajVýchodné SlovenskoX-Nezaradené

Za dva mesiace bolo na novom urgente v košickej Šaci ošetrených vyše 4 200 pacientov

1 Minút čítania
Košice: Za prvé dva mesiace prevádzky nového Urgentného príjmu bolo v nemocnici v Šaci ošetrených viac ako 4 200 dospelých pacientov. „Pacientom vyžadujúcim neodkladnú starostlivosť…