Slovenský Reportér
Katalóg firiem
:
Videní:
Školstvo

Nadácia EDUvolúcia má naštartovať vznik paralelného vzdelávacieho systému

3 Minút čítania

25.8.2022, BRATISLAVA

Slovenský školský systém, ktorý vo svojej podstate z čias Márie Terézie pretrval dodnes, prestáva vyhovovať čoraz väčšej skupine rodičov, pedagógov a študentov. Klasické školské prostredie, v ktorom sa popri riadenom vzdelávaní uplatňuje autoritatívny prístup, nedáva mnohým účastníkom vzdelávacieho procesu v slovenskom školstve v nadväznosti na meniacu sa dobu a potreby trhu zmysel. Aj keď mnohé reformy a inovácie sa snažia zvýšiť atraktivitu škôl, v realite sa nič podstatné nemení. Riešením tejto situácie by mala byť EDUvolúcia.

Nejde o revolúciu, ale o evolúciu vo vzdelávaní

EDUvolúcia je projekt, ktorého cieľom je podporovať vznik paralelného vzdelávacieho systému na Slovensku. Stoja za ním slovenskí pedagógovia, manažéri, psychológovia a tiež rodičia, ktorí nie sú spokojní s tým, ako funguje súčasné školstvo. V prípade EDUvolúcie sa nejedná o školské reformy, ale o budovanie súbežného vzdelávacieho systému popri tom súčasnom. Žiaci a študenti si v ňom budú môcť voliť vlastnú vzdelávaciu cestu a spolupodieľať sa na riadení procesu vzdelávania. Súbežný systém by mal prebiehať v plne decentralizovanom prostredí: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení. Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti.

EDUvolúcia nie je o revolúcii v súčasnom školskom systéme, ale o evolúcii vo vzdelávaní. Jeden z autorov EDUvolúcie, pedagóg a politik Miroslav Sopko, tvrdí, že ide o zmenu súčasnej unifikovanej sústavy školstva na duálnu. „Znamená to, že vzdelávanie na Slovensku bude prebiehať v dvoch rovnocenných a od seba nezávislých systémoch – tradičnom a súbežnom – každý s osobitným režimom, riadiacou a organizačnou štruktúrou a legislatívou. EDUvolúcia je hlavne o vytváraní priateľského a tvorivého prostredia, v ktorom je rešpektovaná jedinečnosť každého dieťaťa, kde môže radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj unikátny potenciál k svojmu a spoločenskému prospechu a k uplatneniu teraz i v budúcnosti,“ uviedol Sopko.

Súčasné školstvo je odtrhnuté od reálneho života a deti v školách nie sú spokojné a šťastné. Chýba v ňom úcta, sloboda a možnosť detí, rodičov i pedagógov do vzdelávania viac hovoriť. EDUvolúcia je projekt, ktorý buduje nový slobodný priestor pre rôzne formy vzdelávania tak, aby si žiaci, rodičia a pedagógovia mohli vybrať taký spôsob, aký im dáva zmysel, prináša radosť i pocit úspechu, “ hovorí o EDUvolúcii jej spoluautor, pedagóg a autor vízie Slobodný vzdelávací trh Anton Adamčík.

Nadácia EDUvolúcia podporí vznik nových projektov v oblasti vzdelávania

Aby tento unikátny projekt mohol fungovať v praxi, bola začiatkom tohto roka založená Nadácia EDUvolúcia. Tá v najbližšom období zriadi nadačný fond, ktorý podporí vznik viacerých pilotných projektov, napríklad projekt vzdelávacej digitálnej platformy a prvej certifikačnej agentúry. Ciele EDUvolúcie sú v súlade s cieľmi dlhodobej štátnej vzdelávacej politiky, aktuálneho Programového vyhlásenia Vlády SR a odporúčaniami EÚ.

Registráciou nadácie bol zavŕšený rok intenzívnej práce celého nášho tímu na projekte EDUvolúcia po večeroch a vo svojom voľnom čase,“ – povedal predseda správnej rady Miroslav Sopko.

„Takisto pripravujeme zavádzanie programov koučingovej kultúry do vzdelávania“, dodal správca Nadácie EDUvolúcia Marek Zajac.

Ak bude projekt zastrešovať všetky malé projekty, o ktorých snívame, stanú sa realitou. Robíme to preto, aby nie centrálni úradníci určovali, čo a kedy sa majú deti učiť, ako majú pedagógovia učiť a rodičia sa len mlčky prizerať, ale aby sa mohli slobodne dohodnúť pedagógovia, rodičia a deti, ako a čo budú robiť, „ uviedol Anton Adamčík, člen správnej rady Nadácie EDUvolúcia.

zdroje: eduvolucia.sk, slobodnyvzdelavacitrh.sk, FB: Tvorivé EDUfórum – Spolutvoríme nový komunitný systém vzdelávania

Súvisiace príspevky
Školstvo

Študenti môžu požiadať o Štipendium Martina Filka do 2. mája

1 Minút čítania
      Bratislava 24. marca (TASR) – Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú…
Školstvo

SaS: Sme otvorení dohode o školskom zákone, na rade je E. Heger

2 Minút čítania
      Bratislava 23. marca (TASR) – Strana SaS je otvorená dohode v prípade školského zákona, na ktorého prijatie sú naviazané financie z plánu…
Školstvo

Viac ako 46.000 žiakov čaká celoslovenské externé testovanie 9

2 Minút čítania
      Bratislava 22. marca (TASR) – Viac ako 46.000 žiakov z 1642 škôl čaká v stredu celoslovenské externé testovanie 9. Zúčastnia sa na…