Slovenský Reportér
Katalóg firiem
:
Videní:

Viacerí rodičia začínajú mať očividne plné zuby tejto žalostnej situácie, ktorá pretrváva aj v našich školách predovšetkým v súvislosti s vyhlásenými protipandemickými opatreniami.  Hlavne na sociálnych sieťach pribúdajú komentáre a statusy rodičov, ktorí zdieľajú svoje reálne skúsenosti zo škôl, kde podľa nich nie sú rešpektované práva a prirodzené potreby ich detí, hlavne tým, že sú nútené nosiť v školách rúška.

Svoj problém aktívne rieši aj Erika Benčeková, mamička školopovinnej dcéry navštevujúcej druhý ročník Základnej školy Mládežníckej v Púchove. Nedávno v skupine s názvom Do školy bez podmienok zverejnila, že je pripravená podať trestné oznámenie na ministra školstva, na Mesto Púchov ako aj na riaditeľku školy, ktorá sa podľa Eriky dopustila tiež protizákonného konania voči jej dcére Vaneske.

Erika, nástup do školy 8. februára tohto roka neprebehol vo Vašom prípade štandardne. Čo presne sa stalo?

„V prvom rade som dostala v piatok 5.2.2021 cez Edupage správu zo školy, že nástup detí na prezenčné vyučovanie od 8.2.2021 sa uskutoční na ZŠ iba v prípade, že deti budú mať rúška, jeden z rodičov bude mať negatívny AG/PCR test a že prinesieme podpísané Potvrdenie o bezinfekčnosti za dané dieťa.“

Vraj ste vyzvali riaditeľku školy a aj Mesto Púchov na zdržanie sa podľa Vás nezákonného konania a zabezpečenie riadneho prístupu dieťaťa ku vzdelaniu? Ako zareagovali?

„Áno, tento oznam cez Edupage bol poslednou kvapkou v pohári po sérii protiprávnych opatrení zo strany školy a preto som ešte v sobotu 6.2.2021 poslala riaditeľke ZŠ a triednej učiteľke cez Edupage a emailom zriaďovateľovi (oddelenie školstva mesta Púchov) Výzvu na zdržanie sa nezákonného konania a zabezpečenie riadneho prístupu dieťaťa ku vzdelaniu, nakoľko všetky vyhlášky ÚVZ a pokyny z MŠ SR sú v rozpore s Ústavou SR – pretože nemajú zákonnú povahu ani oporu v zákone, v zmysle ktorého je možné obmedziť práva a slobody občanov SR. Na tieto elektronické výzvy mi nikto do nástupu v škole 8.2.2021 nereagoval a preto som tieto Výzvy zaslala aj doporučenou poštou.“

Riaditeľka školy Vám údajne podpísala zápisnicu, v ktorej sa uvádza, že Vašu dcéru Vanesku nepustí do školy bez rúška a bez testu rodiča. Čo to pre Vás znamená? Aké kroky plánujete z toho vyvodiť?

„Pri nástupe do školy som si vyžiadala stretnutie s riaditeľkou ZŠ a dala som jej na výber. Buď bude moja dcéra v škole bez rúška a ja odchádzam, pretože je všetko v poriadku, alebo mi podpíše Zápisnicu o tom, že trvá na rúškach počas vyučovania. Pani riaditeľka sa opäť začala odvolávať na „protiústavné“ vyhlášky ÚVZ a pokyny z MŠ SR, ale súhlasila s podpisom  Zápisnice a moja dcéra preto ostala v škole s rúškom. Pre mňa je táto Zápisnica dôkaz o spáchaní trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorý bude priložený k Trestnému oznámeniu na riaditeľku ZŠ, na mesto Púchov a na ministra školstva SR – Branislava Gröhlinga.“

Podľa Vašich slov odkedy nosí Vaneska v škole rúško sa jej začali zhoršovať nielen známky, ale aj jej zdravotný stav. Aké zmeny ste na Vaneske postrehli a čo na to jej lekárka?

„Áno, zdravotné problémy sa začali objavovať po prvom týždni nosenia rúška v škole, pretože jej rúško bránilo v dostatočnom okysličovaní organizmu – v podstate sa dusila a prestávali jej fungovať mozgové bunky. Vždy pri obede sa jej chcelo zvracať (po 5 hodinách bez dostatočného prísunu kyslíka), po obede pred školou strácala rovnováhu až do odpadnutia, odrazu mala v diktátoch samé chyby, odrazu dostávala zlé známky, po príchode domov len ležala a nebola schopná nič robiť a najhoršie bolo to, že na hodine si nevedela zapamätať, aké dve vety pred chvíľou prečítala. Skončilo to plačom a vyhlásením mojej dcéry, že ona už viac nechce chodiť do školy. Tieto zdravotné ťažkosti z nosenia rúška som samozrejme konzultovala aj s detskou lekárkou a tá mi oznámila, že nie sme sami, kto má takéto problémy u detí pri nosení rúšok. Ale vzhľadom k tomu, že tieto zdravotné ťažkosti sa nenachádzajú vo výnimkách Vyhlášky ÚVZ, môže mi dať iba všeobecné potvrdenie o tom, že nosenie rúška spôsobuje môjmu dieťaťu zdravotné problémy. Toto potvrdenie mi však dnes 22.2.2021 riaditeľka ZŠ neakceptovala a Vaneska opäť musela mať dnes pri vyučovaní rúško. Dnes mi zároveň pani riaditeľka oznámila, že stále čaká na vyjadrenie z MŠ SR na jej požiadavku z 12.2.2021 ohľadom mojej Výzvy a že jej ešte stále neodpovedali.“

Spomenuli ste, že s dcérkou sa následne zhovárala aj školská psychologička. Čo ona na túto situáciu?

„Poradila jej, aby sa v prípade, že sa sa jej počas pobytu v triede s nasadeným rúškom ťažko dýcha, išla zakaždým rozdýchať na chodbu“

Čo by ste odkázali ostatným rodičom, ktorí si tiež uvedomujú zodpovednosť za svoje deti a nechcú sa tomu, čo sa v školách deje, len tak prizerať?

„Aj škola aj Mesto skonštatovali, že tieto kontroverzné vyhlášky nie sú podložené zákonom a že je tu naozaj právny nesúlad medzi vyhláškami a ústavou SR. Určite treba za deti bojovať a brániť ich ústavné právo na vzdelanie bez akýchkoľvek nezákonných podmienok. Najskôr je potrebné napísať riaditeľovi ZŠ a zriaďovateľovi ZŠ Výzvu na zdržanie sa protiprávneho konania, pokúsiť sa dať dieťa do školy bez rúška/bez testovania rodiča alebo si nechať podpísať Zápisnicu od riaditeľa ZŠ, že trvá na nosení rúšok a testovaní rodičov. Následne je potrebné si počkať na odpoveď na Výzvu a potom môžete s týmito dôkazmi podať Trestné oznámenie. Ideálne je, aby Vás už pri podaní Trestného oznámenia zastupoval vhodný právny zástupca.“ dodala Benčeková

Na výzvu pani Benčekovej reagovala riaditeľka školy svojou oficiálnou písomnou odpoveďou:

„Pokiaľ ide o Vami požadovanú právnu analýzu nariadených opatrení a postupov škôl, odporúčam sa obrátiť na ministerstvo školstva SR, ktoré je v tejto veci kompetentné Vám poskytnúť podrobné právne zdôvodnenie. Predmetné opatrenia nie sú rozhodnutím riaditeľky školy a ani nezávisia od rozhodnutia riaditeľky školy alebo akéhokoľvek orgánu školy alebo jej zriaďovateľa. V nadväznosti na to bola zaslaná zo strany školy na ministerstvo školstva SR oficiálna požiadavka na preskúmanie predmetného stavu a prípadnú potrebnú úpravu príslušných zákonov SR, aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti vo vzťahu nesúladu súčasných pandemických opatrení“ uviedla okrem iného riaditeľka Kurtinová

V odpovedi na výzvu pani Benčekovej Mesto Púchov okrem iného uvádza:

„Mesto Púchov, ako zriaďovateľ sa obracia listom na ministerstvo školstva SR, aby v tejto veci zaujalo stanovisko a dostatočne vysvetlilo rodičom ale aj širokej verejnosti postup vo veci podmienok prezenčnej výučby na školách. A v prípade, ak by bolo potrebné vykonať nejaké legislatívne zmeny, aby tak bezodkladne urobilo. Toto je však vec ministerstva školstva, nie zriaďovateľa základnej školy.“ uviedla okrem iného vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mesta Púchov Daniela Gabrišová

Súvisiace príspevky
Aktuálne témyAplikáciaapp_post_bannerKrimiNajčítanejšie

Je 04.06. 2024 , 06.06. 2024 o 9 hod. mám výsluch k návrhu prokuratora na predlženie lehoty väzby. V rámci svojej obhajoby som si pripravil aj toto:

4 Minút čítania
Podľa § 76 ods. 3 Trestného poriadku ,,Predlžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak bol návrh od prokuratora podani včas a ak…
KošiceKošický krajVýchodné Slovensko

Na burze v Budimíri uvidíte v sobotu aj veterány

1 Minút čítania
Budimír: V sobotu 15. apríla sa v Budimíri uskutoční už tradičná burza starožitností. „Budimírska burza má tradíciu už o roku 2004, keď…
Košický krajMichalovceVýchodné Slovensko

V Michalovciach zajtra vyhlásia výsledky fotografickej súťaže

1 Minút čítania
Michalovce: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, zariadenie Košického samosprávneho kraja, je z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom regionálneho kola…