1000

Nerob ojeby bo budes platit pokuty!!!!!!!

Najväčšia sieť online reportérov na Slovensku

NajčítanejšieSlovensko

Administratíva pri koncesionárskych poplatkoch má byť od júla nižšia

1 Minút čítania

Novela, ktorá má znížiť administratívu pri koncesionárskych poplatkoch, nadobudla v júli účinnosť. Firmy s malým počtom zamestnancov už nemusia zháňať potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady už nemusia preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí na to majú nárok. Postačí, ak to oznámia vyberateľovi a ten si to overí s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.
      

Právna úprava po novom hovorí, že ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne. Ak sa platí jednorazovo za dlhšie obdobie, povinnosť vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí jednorazovo.
      

Legislatíva spresňuje i vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Presnejšie sa má definovať rozsah údajov, ktoré sa v evidencii vedú. Pre zefektívnenie správy úhrady sa upravuje aj súčinnosť, ktorú jej vyberateľovi poskytujú príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny a prevádzkovatelia distribučnej sústavy. Preferované má byť elektronické poskytovanie dát.
      

Zmeny schválila Národná rada (NR) SR v marci tohto roka novelizáciou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení.

Súvisiace príspevky
Slovensko

V noci zo soboty na nedeľu začne platiť stredoeurópsky letný čas

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V nedeľu 26. marca začne na Slovensku – podobne ako vo viacerých európskych štátoch – platiť letný…
Slovensko

Biskupi k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie: Hľadajme to, čo nás spája

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – Jedným z nadčasových odkazov Sviečkovej manifestácie je schopnosť zjednotiť sa a hľadať skôr to, čo nás spája,…
Slovensko

Deň hvezdární a planetárií ponúkne cez víkend podujatia pre verejnosť

1 Minút čítania
      Košice 20. marca (TASR) – Deň hvezdární a planetárií 2023 sa uskutoční počas víkendu 25. a 26. marca v rôznych slovenských astronomických…