Slovenský Reportér
Katalóg firiem
:
Videní:
EnviroKežmarokKrimiNajčítanejšiePopradPrešovský krajRozhovorySlovenskoVýchodné SlovenskoX-Nezaradené

APOKALYPSA POD TATRAMI?! Rieka Poprad tekutou skládkou? Čo na to kompetentní?

6 Minút čítania

22.4.2021, Poprad / Batizovce

Už dlhé roky sa aj na Slovensku téme životného prostredia venujú odborníci, politici, rôzne ochranárske organizácie a v neposlednom rade sa o životnom prostredí učia aj deti v našich školách. Ak sa však poobzeráme okolo seba, zistíme, že realita na Slovensku je alarmujúca a miestami pripomína hotovú apokalypsu. Viaceré slovenské rieky sa stali tekutými skládkami, v ktorých nájdete tony rôzneho odpadu.

Neskorá jar naplno odhalila extrémne znečistenie slovenských vodných tokov, ktoré počas zimy skrýval sneh a ľad. Na sociálnych sieťach zdieľajú ľudia zábery riek a potokov z rôznych kútov Slovenska, z ktorých behá mráz po chrbte. Aj rieka Poprad dostáva zabrať. Priamo pod Tatrami v lukratívnej oblasti a v okolí národných parkov to pri obci Mengusovce vyzerá katastrofálne. Na brehu leží mŕtvy pes v začínajúcom rozklade, vo vode vidieť použité plienky s ľudskými výkalmi a k tomu vyhodené televízory a veľa plastu. Ako sa k problému stavajú obce a mestá, cez ktoré rieka Poprad preteká? Čo na to Ministerstvo životného prostredia?

Prednedávnom sa dve mladé rodinky vybrali s deťmi na poznávací výlet do okolia Mengusoviec. Zostali však zhrozené, čo za skazu na rieke Poprad videli. Neváhali a do redakcie nám zaslali fotografie znečistenej rieky Poprad, ktorá následne preteká mestom Svit a Poprad. Touto destináciou sa hrdí zrejme nejeden Slovák, ale aj mestá a hotely, ktoré do tohto kraja pozývajú turistov. Zábery z povodia rieky Poprad pri obci Mengusovce (cca 15 km od Popradu) však nie sú ani zďaleka lákavé a voňavé, ale naopak, smrdia zdochlinami a odpadkami.

Stretnutie so starostom Mengusoviec Jánom Šoltisom prinieslo nové informácie a zábery z miesta (zlo)činu. Ukázal nám zdroj problému, ktorým sú predovšetkým rómski obyvatelia žijúci na okraji Mengusoviec. Starosta je každý deň v plnom nasadení a situáciu aj keď je nesmierne zložitá, dlhodobo a aktívne rieši. Z tejto situácie je už zúfalý, ale nevzdáva to. „Veľmi ma teší Váš záujem o čistotu rieky Poprad, ktorá preteká našim katastrálnym územím. Ja som prvý, ktorému na tom záleží a veľmi sa za to hanbím. Obec Mengusovce vynakladá maximálne úsilie na zníženie alebo úplné odstránenie  znečisťovania koryta. Žiaľ  tohto roku nám poveternostné podmienky nedovolili zatiaľ odstrániť odpad v koryte.“ uvádza starosta Šoltis.

Už vieme, kto je za znečistením rieky Poprad. Ako sa stavia k tomuto problému obec a a ako samotní páchatelia? „Áno, vieme, kto tento neporiadok napáchal a netreba veľa pátrať, keďže na prítoku potoka Vesník je postavené obydlie marginalizovaných obyvateľov. Obec nemá v dnešnej legislatíve oporu na sankcie voči týmto obyvateľom. Každý týždeň jeden deň pracovník obce čistí koryto, osveta je absolútne neúčinná. Nastavené boli  fotopasce a požiadali sme aj o pomoc  políciu vo Svite.“

Čo na to Ministerstvo životného prostredia? Vedia o probléme? Robíte medzi obyvateľmi osvetu, ako narábať s odpadom? „Ministerstvo životného prostredia nech navrhne zákon, ktorý vie adresne vymôcť od týchto ľudí pokuty a som presvedčený, že to pomôže. Ja, ako starosta obce som rozdal do každej domácnosti 110 l nádobu na odpad ( separovanie zatiaľ nepochopili) a každý týždeň sa im odpad vyváža, aj keď väčšina z nich nemá zaplatený miestny poplatok za komunálny odpad. Tri krát  ročne  sa robí veľká brigáda na odstránenie odpadu.“

Kontaktovali sme aj Mesto Svit, cez ktoré znečistená rieka Poprad preteká. Na otázky, či Svit o tejto situácii na rieke Poprad vie a ako tento problém rieši, nám primátorka Svitu Dáša Vojsovičová odpovedala: „Ďakujeme, že sa zaujímate o naše mesto. Predmetom Vášho záujmu je rieka Poprad a preto Vám doporučujem obrátiť sa na správcu vodného toku, ktorý má komplexnejšie informácie a vie Vám aj zadefinovať harmonogram prác čistenia a úpravy.“

Rieka Poprad býva počas letných dní hlavne pre Popradčanov príjemným osviežením. Vidieť sa v nej máčať malé deti alebo psy. Aj rybári si prichádzajú na svoje. Nakoľko vidíme, čo všetko do rieky Poprad steká, zaujímal nás, aký postoj má k stavu rieky Mesto Poprad. „Samospráva neeviduje na úseku rieky, ktorá preteká cez mesto žiadne znečistenie. Odporúčame sa obrátiť na správcu toku, v konečnom dôsledku rieka nie je v správe mesta ale štátu.“ uviedla hovorkyňa Mesta Poprad Jarka Hlaváčová.

Správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik. Riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu Ladislav Bojko o situácii na rieke Poprad vie a obci Mengusovce sa snaží pomáhať. Situáciu poznáme. Znečistený je celý potok Vesník , tečúci okolo rómskej osady v Mengusovciach . Odpad putuje ďalej do rieky Poprad , jeho stopy evidujeme až pod Svitom . Veľké kusy /televízor/ tam musel niekto hodiť priamo z brehu. Situáciu sme koncom marca priamo preberali so starostom obce Mengusovce. Ponúkli sme vrecia a odvoz resp. likvidáciu na náklady našej organizácie . Obec samozrejme o probléme vie, na našu ponuku reagovala kladne. Je veľmi zložité  riešiť tento problém , takýto stav je v blízkosti každej podobnej osady. Uskladnenie tony komunálneho, neseparovaného odpadu presahuje 70 €. Čo sa týka MŽP, som presvedčený o tom, že potrebuje lúskať oveľa vážnejšie problémy starých envirozáťaží. “  uviedol riaditeľ Ladislav Bojko.

Slavomír Held z Odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia nám k tejto situácii zaslal tiež vyjadrenie: „Pokiaľ ide o čierne skládky komunálneho odpadu, ktoré vznikli na území obce, tak ich musí podľa zákona odstrániť obec. Samospráva je povinná zabezpečiť zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady a musí vyvinúť všetky potrebné kroky, aby čierne skládky okamžite riešila.  Tejto povinnosti sa obec nemôže vyhnúť ani pod zámienkou, že na odstránenie odpadu nemá financie.  Zákon o odpadoch ustanovuje, že obec ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má kompetenciu v prípade nedodržiavania povinností zo strany fyzických osôb v súlade s § 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch prejednávať priestupky a ukladať za priestupky pokuty. Taktiež v prípade porušovania povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch na strane fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb zákon o odpadoch ustanovuje mechanizmus ukladania pokút za tieto správne delikty. Odkladanie riešenia čiernych skládok prináša väčšie problémy v podobe zväčšenia ich objemu, a tým aj zvýšenia finančných nákladov na ich odstránenie. Zo strany obce je  navyše potrebné robiť všetky opatrenia na zamedzenie vytvárania čiernych skládok na svojom území. Mala by motivovať a vzdelávať svojich občanov smerom k uvedomelého nakladaniu s komunálnymi odpadmi a vytvárať podmienky pre zákonné nakladanie s odpadmi, vrátane poskytovania dostatočných kapacít na zber zložiek komunálnych odpadov pre občanov obce.“

Zo všetkých uvedených vyjadrení sa javí byť situácia zložitá predovšetkým pre samotnú obec Mengusovce, na ktorú štát presúva všetku zodpovednosť. Ako keby tu chýbala aj vzájomná podpora a spolupráca medzi jednotlivými obcami a mestami, ktoré rieka Poprad spája. Samotný starosta Mengusoviec Šoltis prejavil záujem o tejto situácii verejne diskutovať a tiež je otvorený takéto lokálne, regionálne a spoločenské problémy riešiť v kruhu slovenských aj zahraničných odborníkov, zaoberajúcich sa životným prostredím, úpravou legislatívy a rómskou problematikou.

Čiastočné riešenie situácie na Slovensku by malo priniesť aj zálohovanie jednorazových plastových fliaš, ktoré sa má spustiť 1. januára 2022. Podľa priloženého návrhu vyhlášky budú môcť spotrebitelia do obchodov vracať jednorazové obaly z plastu a kovu s objemom 0,1 – 3 litre. Za plastové fľaše dostanú späť zálohu 12 centov, za plechovky 10 centov. Dnes tieto odpady smerujú okrem kontajnerov aj do prírody a slovenských riek.

Súvisiace príspevky
KošiceKošický krajVýchodné Slovensko

Rekonštrukcia a modernizácia košickej Angels arény je tesne pred dokončením

1 Minút čítania
Košice: Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Angels aréna v Košiciach je tesne pred dokončením. Projekt by tak mal byť hotový o niekoľko…
KošiceKošický krajVýchodné Slovensko

Deformity tváre sa môžu zmeniť, pomôcť môžu ortognátne operácie

1 Minút čítania
Košice: Maxilofaciálni chirurgovia z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie na Rastislavovej 43 v Košiciach pripravili poradňu pre čeľustných ortopédov. Spoločne hľadajú riešenia…
Slovensko

Ak sa nezmení EČV, poplatok pri prepise auta by sa mohol znížiť o 70 percent

1 Minút čítania
Výška správneho poplatku pri zápise vozidiel sa určuje v závislosti od výkonu motora. BRATISLAVA – Správny poplatok pri prepise majiteľa motorového vozidla…