1000

Nerob ojeby bo budes platit pokuty!!!!!!!

Najväčšia sieť online reportérov na Slovensku

BratislavaBratislavský krajDunajská StredaEnviroKomárnoSlovenskoZápadné Slovensko

Envirorezort: Toxický mrak valiaci sa z Bratislavy ohrozuje Žitný ostrov

3 Minút čítania

21.2.2022, Bratislava

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zahájilo prípravu akčného plánu na záchranu Žitného ostrova, ktorej súčasťou bola aj nedávna videokonferencia za účasti 185 odborníkov, zástupcov štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumných pracovísk a mimovládnych organizácií. Minister Ján Budaj spustil spoločne s poslankyňou Národnej rady SR Annou Zemanovou iniciatívu za záchranu najväčšej zásobárne pitnej vody na Slovensku a v strednej Európe – Zachráňme Žitný ostrov.

Pôdohospodárstvo ohrozuje podzemné vody

Podľa slov ministra Budaja je Žitný ostrov najvzácnejšie vodohospodárske územie Slovenska a preto je nevyhnutný akčný plán jeho záchrany. „Ministerstvo životného prostredia sa už dávno zapodieva ohrozením Žitného ostrova, žiaľ výsledky sú slabé. Preto sme začali prípravu akčného plánu na záchranu Žitného ostrova. Chceme, aby sa sledovala kvalita nielen podzemných vôd, ale aj kvalita pôdy. Žitný ostrov je o pôdohospodárstve a práve z neho môžu byť ohrozené podzemné vody,“ uviedol minister.

V dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, spojeného s používaním pesticídov, skládok odpadov, ohrozujúcich podzemné vody, ale tiež znečistenia z mnohých obcí bez funkčnej kanalizácie dochádza k ohrozeniu bohatstva Žitného ostrova. Podľa slov poslankyne NR SR Anny Zemanovej doplácame nielen na chyby z minulosti, ale zbytočne si vytvárame aj nové ekologické hrozby. „No za toho najväčšieho vinníka, zodpovedného za znečistenie podzemných vôd, považujem ľahostajnosť a nevšímavosť bývalých vlád, ktoré privierali oči nad elementárnymi nedostatkami. Zanedbané sa teraz snažíme vyriešiť. Oceňujem, že súčasná vláda, vrátane ministra Jána Budaja, si túto tému osvojila a v záchrane Žitného ostrova vidí prioritu. Verím, že pripravíme a urobíme najefektívnejšie riešenia, ktoré zaistia čistú pitnú vodu aj pre nás aj naše deti. Veď všetci chceme žiť v zdravej a zelenej krajine,“ pripomenula Anna Zemanová.

Najväčšie ohrozenie prichádza z hlavného mesta

Najväčšie ohrozenie prichádza z Bratislavy. Na tlačovej konferencii, ktorú Ministerstvo životného prostredia usporiadalo 17. februára v Bratislave, to uviedol minister Budaj. „Bratislava, kedysi nazývaná mestom chémie, dnes je predovšetkým chemickou skládkou odpadov na mnohých miestach. Spomeniem kauzu Istrochem, Žabí majer, Vrakuňa a ďalšie ilegálne skládky. Keď používam slovo záchrana, nie je to prehnané. Na Žitný ostrov sa z Bratislavy rozširuje toxicky mrak, ktorého existenciu potvrdzujú merania. Bratislava je hlavným mestom SR, ale zároveň je hrozbou pre naše najväčšie prírodné bohatstvo, ktoré máme ukryté v podzemných vodách Žitného ostrova,“ povedal minister.

Žitný ostrov sa formoval milióny rokov. Štrky a štrkopiesky premieľané dunajskou vodou vytvorili obrovské zásoby vysokokvalitnej vody. „Využiteľné zásoby kvalitnej pitnej vody s 20 tisíc litrami za sekundu robia zo Žitného ostrova poklad, ktorého hodnota je pre štát nevyčísliteľná,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Akčný plán počíta s odbornými pracovnými skupinami, samosprávou a univerzitami

MŽP pripravuje dokument – Akčný plán ochrany vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorý komplexne usmerní ochranu vôd na území Žitného ostrova. V tejto súvislosti vznikli odborné pracovné skupiny, ktorej súčasťou budú aj samosprávy, univerzity a mimovládne organizácie. Zaoberať sa budú odhaľovaním zdrojov znečistenia vôd, kompetenciami úradov a účinnejšou ochranou. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaj dokument navrhne opatrenia, kde a za akých podmienok bude možné budovať menšie čistiarne odpadových vôd, alebo domové čistiarne v obciach Žitného ostrova.

MŽP presadzuje nadradenosť verejného záujmu ochrany vôd pri územnom plánovaní, vyhlasovaní nových a prehodnocovaní aktuálnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov nad ostatnými záujmami. „Využitie zdrojov pitnej vody a efektívne zabezpečenie ich ochrany vo vyhlásených ochranných pásmach zdrojov pitnej vody musí mať prioritu pred hospodárskym využitím územia developermi,“ dodal minister Budaj.

MŽP podporuje tiež ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu ochrániť zdroje podzemnej vody. Poslanci parlamentu v prvom čítaní schválili nový stavebný zákon, ktorý však MŽP nepovažuje v tejto forme za akceptovateľný. MŽP spolu s poslancami OĽANO dosiahlo garanciu, že stavebná legislatíva z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého sa v druhom čítaní zbaví nedostatkov.

zdroj: Ministerstvo životného prostredia

Súvisiace príspevky
Enviro

V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať. Celkové náklady na recykláciu sú často…
Slovensko

V noci zo soboty na nedeľu začne platiť stredoeurópsky letný čas

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V nedeľu 26. marca začne na Slovensku – podobne ako vo viacerých európskych štátoch – platiť letný…
Slovensko

Biskupi k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie: Hľadajme to, čo nás spája

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – Jedným z nadčasových odkazov Sviečkovej manifestácie je schopnosť zjednotiť sa a hľadať skôr to, čo nás spája,…