Slovenský Reportér
Katalóg firiem
:
Videní:
Aktuálne témyŠkolstvoSlovensko

Rodičia vyzývajú na obozretnosť pri zavádzaní plošných adaptačných usmernení na školách

4 Minút čítania

15.3.2022, Bratislava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravilo pre základné a stredné školy metodické usmernenie zamerané na pedagogickú časť k návratu do škôl po jarných prázdninách 2022 a adaptáciu žiakov v školách v situácii spojenej s konfliktom na Ukrajine. Iniciatíva Škola bez podmienok, ktorú svojimi podpismi podporilo približne 140-tisíc občanov a rodičov, reaguje na tieto usmernenia svojim otvoreným listom, v ktorom popisuje rodičovské obavy z tohto typu celoplošnej intervencie.

Rodičia nie sú za plošné riešenia, každé dieťa je predsa iné

V otvorenom liste adresovanom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnemu pedagogickému ústavu vyjadrujú rodičia svoje obavy z metodickému usmernenia MŠVVAŠ SR určeného riaditeľom a učiteľom základných a stredných škôl, ktoré sa týka aktuálnej situácie na Ukrajine.  „Myslíme si totiž, že táto téma by mohla byť komunikovaná skôr prirodzene, než vnucujúcim spôsobom, teda zavádzaním plošných riešení. Nie každé dieťa chce a je pripravené o konflikte na Ukrajine hovoriť, nehovoriac o obrovských rozdieloch v potrebe prístupu ohľadne veku, povahy, osobnosti dieťaťa, jeho fyzickej a psychickej kondície, či pripravenosti pedagóga správne uchopiť problematiku vzhľadom na tieto odlišnosti u našich detí. Naopak, ak im budeme tieto témy umelo podsúvať, môže to mať presne opačný efekt,“ uvádza sa okrem iného v otvorenom liste.

A čo tak informovaný súhlas rodičov?

Rodičia požiadali v otvorenom liste ministra školstva, aby pripravil návrh, akým spôsobom môžu vyjadriť svoj informovaný súhlas, prípadne nesúhlas s účasťou na takýchto intervenčných hodinách. „Naše deti sú za posledné dva roky vystavené nadmernému tlaku, čo sa prejavuje v ich prežívaní a správaní, v náraste počtu psychiatrických diagnóz, v rozšírení šikany, či v zhoršení ich celkového psychického pohodlia. Preto by sme ako rodičia uvítali, keby ste v budúcnosti všetky takéto témy nad rámec učebných osnov odporúčali riaditeľom a učiteľom zavádzať cez informovaný súhlas rodiča, ktorý je najkompetentnejší posúdiť vhodnosť týchto intervencií na svoje dieťa. Máme skúsenosť, že nie vždy sú naše obavy na školách pochopené správnym spôsobom. Tému netreba zľahčovať, aj my rodičia máme právo na názor a chceme mať priestor na vyjadrenie sa k jednotlivým problematickým skutočnostiam, upozorňujú v liste rodičia.

S politikou v školách opatrne

V otvorenom liste rodičia upozorňujú aj na to, že v našej spoločnosti eskaluje nenávisť a nekontrolovateľne sa šíri kolektívna vina voči ruskému národu. To sa podľa nich môže dotýkať tak našich detí, ako aj integrovaných žiakov, ktorí majú akúkoľvek väzbu s Ruskom. „V metodickom usmernení je jasne deklarovaný zámer nezaťahovať politickú propagandu do tejto témy, ktorá vôbec nepatrí na akademickú pôdu. Nie sme si istí, či sa skutočne každý učiteľ dokáže odpútať od potreby prezentovať žiakom svoje osobné postoje, „ aj takto rodičia vyjadrili v liste svoje pochybnosti.

Adriana Kráľová: Ide o obozretnosť

Adriana Kráľová je zakladateľkou iniciatívy Škola bez podmienok, ktorej cieľom je, aby rodičia mali vždy ako prvoradí možnosť rozhodovať o akýchkoľvek zásahoch do zdravia, vzdelávania a života svojich detí. Na otázku, z čoho má pri týchto usmerneniach najväčšie obavy, odpovedala: „Nenazvala by som to obavami, skôr obozretnosťou. Vyjadrím to takto: nie je možné, aby v tak dôležitých témach nemal rodič možnosť rozhodnúť sa, či na takúto intervenčnú hodinu pošle svoje dieťa alebo nie. Názor a kompetencie rodiča skutočne už nikoho nezaujímajú? Akosi sme si zvykli na nariadenia, príkazy a plnenie úloh. Dlhodobo popierame trojuholník škola- dieťa- rodič s využitím krízovej situácie. Pritom komunikácia by mala byť v škole na prvom mieste, “ poznamenala predsedníčka združenia OZ VŽDY SPOLU Adriana Kráľová.

Adaptačným procesom musí prejsť každá trieda

Podľa ministerstva musí prejsť adaptačným procesom každá trieda v aktuálnom školskom týždni (resp. po návrate z jarných prázdnin), a to v dĺžke aspoň dvoch až troch vyučovacích dní. Avšak aj po týchto adaptačných dňoch je potrebné, aby boli adaptačné prvky realizované priebežne, minimálne nasledujúci mesiac. V prvé adaptačné dni ministerstvo odporúča, aby do programu boli zaradené aktivity na diskusiu o vojne, o situácii na Ukrajine, dezinformáciách a hoaxoch. Odporúča zaradiť aj tému solidarity, empatie a spolupráce. Dostatok času sa má venovať aj témam súvisiacich s duševným zdravím.

Rezort školstva vo svojich usmerneniach, žiada riaditeľov a učiteľov, aby sa pri návrate žiakov do škôl zamerali na ich adaptáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a poskytli žiakom a pedagógom podmienky pre minimalizovanie stresu z mimoriadnej situácie a vytvorenie bezpečného prostredia v škole. „Vytvorte priestor a venujte sa téme vojny na Ukrajine spôsobom, ktorý je primeraný veku žiakov. Neskúšajte, žiadne testy a písomky! Zdieľajte len informácie, ktoré pochádzajú z dôveryhodných zdrojov a na ne zamerajte pozornosť svojich žiakov. Vyslovujte posolstvá o solidarite s ukrajinskými obyvateľmi. Veľa z nás má teraz snahu pomôcť. Vysvetľujte, čo je to súdržnosť a ľudskosť vzhľadom k aktuálnej situácii. Podporujte žiacke iniciatívy na vyjadrenie súdržnosti. Snažte sa upokojiť, stíšiť konfliktné alebo aj zosmiešňujúce názory medzi žiakmi, ktoré môžu byť prejavom obáv o vlastnú budúcnosť a často súvisia aj so spôsobom vyjadrovania sa v danom vývinovom období. Je dôležité klásť dôraz aj na psychickú podporu žiakov z ruskej a ukrajinskej národnostnej menšiny, ktorí už navštevujú naše školy,“ uvádza sa okrem iného v usmerneniach.

Otvorený list rodičov – Podpora žiakov spojená so situáciou na Ukrajine

Metodické usmernenie MŠVVAŠ SR

Zdroje: skolabezpodmienok.sk, minedu.sk

Súvisiace príspevky
Aktuálne témyAplikáciaapp_post_bannerKrimiNajčítanejšie

Je 04.06. 2024 , 06.06. 2024 o 9 hod. mám výsluch k návrhu prokuratora na predlženie lehoty väzby. V rámci svojej obhajoby som si pripravil aj toto:

4 Minút čítania
Podľa § 76 ods. 3 Trestného poriadku ,,Predlžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak bol návrh od prokuratora podani včas a ak…
Aktuálne témy

7 ROKOV NA SLOVENSKU

19 Minút čítania
Moje meno je Mgr.Tomáš Udič. Narodený 24.07.1982.Dnes je 09.04.2023, som ako obvinený vo väzbe v Prešove. Mám čistý register trestov, som bezúhonný…
Slovensko

V noci zo soboty na nedeľu začne platiť stredoeurópsky letný čas

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V nedeľu 26. marca začne na Slovensku – podobne ako vo viacerých európskych štátoch – platiť letný…