Slovenský Reportér
Katalóg firiem
:
Videní:
BratislavaBratislavský krajDunajská StredaKomárnoRozhovorySenecSlovenskoTrnavský krajZápadné Slovensko

D. Lužná: Chodník s cyklotrasou k stanici N. Košariská? Ako to vidí starosta Jurčík?

7 Minút čítania

25. augusta, Dunajská Lužná / Bratislava

Ak cestujete vlakom z Bratislavy smerom do Komárna a vystúpite na stanici Nové Košariská, bez auta sa do obce Dunajská Lužná dostanete len veľmi ťažko. Z tejto stanice chýba infraštruktúra pre peších cestujúcich, cyklisti na tom tiež nie sú najlepšie. Starosta Jurčík vie o riešeniach, brzdou sú podľa neho vlastníci pozemkov.

Doprava na Slovensku prináša cestujúcej verejnosti stále pomerne veľa komplikovaných situácii až absurdít. Nejde len o časté meškanie spojov, problémy s klimatizáciou, či nedostatočný informačný systém, ale na viacerých miestach nie je zabezpečený bezbariérový terén, na niektorých staniciach chýba personál a potrebná infraštruktúra. Doprava na Slovensku, či už autobusová alebo železničná, síce získava pomaličky nový šat, ponúka ale všetkým svojim klientom dôstojné, bezpečné a kvalitné cestovanie? Ako sa na zvyšovaní úrovne cestovania podieľajú naše mestá a obce?

Nulová infraštruktúra pre peších cestujúcich zo stanice Nové Košariská

Na základe podnetov od našich čitateľov, sme sa rozhodli overiť systém dopravy, infraštruktúru, kvalitu a bezpečnosť cestovania vlakom v pomerne frekventovanej časti západného Slovenska a to na trase Bratislava – Dunajská Lužná. Dostali sme informáciu, že železničná stanica Nové Košariská, ktorá je zrejme jediná najbližšia vlaková stanica pri Dunajskej Lužnej, nemá žiaden chodník, po ktorom by sa vedeli peší cestujúci dostať bezpečne k svojmu vlaku smerom z obce a tiež zo smeru od vlakovej stanice do obce. Pre cestujúcich, ktorí nemajú auto či bicykel, to údajne predstavuje dlhodobo veľké komplikácie.

Náročná a nebezpečná cesta do Dunajskej Lužnej

My sme si to overili v praxi a môžeme túto informáciu o chýbajúcej infraštruktúre pre peších cestujúcich len potvrdiť. Na vlak sme nastúpili v Bratislave. Po vystúpení z vlaku na stanici Nové Košariská sme sa chceli plynule presunúť do Dunajskej Lužnej. Na stanici sme nenašli žiadne informácie, ktoré by nás navigovali, ako a kadiaľ sa dostať do nášho cieľa. Nebol tam nikto, kto by nám poradil, či idú zo stanice nejaké autobusové spoje, či existuje nejaký chodník. V upršanom počasí sme sa teda vybrali smerom na Dunajskú Lužnú a pekne „po svojich“.

Najprv sme museli prejsť železničné priecestie (mimochodom bez závor) a potom kráčať do Lužnej po ceste plnej mlák a áut. Nenašli sme žiaden chodník a nebol tam pre nás žiaden priestor ani vedľa cesty. Zostávalo nám ísť teda po tejto úzkej ceste, bez krajníc, kde takmer žiadne auto nedodržiavalo predpísanú rýchlosť 50 km/h. Vôbec sme sa necítili bezpečne. Cesta do Dunajskej Lužnej nám trvala cca 25 minút, prešli sme asi 2 km. Videli sme aj jednu ženu, ktorá kráčala asi 100 metrov za nami. Predstava, že by po tejto ceste mali kráčať napríklad deti, alebo starší ľudia, nám naháňala husiu kožu. Taktiež sme sa zamysleli, že ako by sme túto trasu zvládli vo večerných a nočných hodinách?!

Ako to vidí starosta?

S podnetom od čitateľov a s touto našou vlastnou skúsenosťou sme sa obrátili na starostu obce Dunajská Lužná Štefana Jurčíka, ktorý to vysvetľuje takto:

„V prvom rade Vám dávam do pozornosti, že železničná stanica Nové Košariská nie je jediná, ani najbližšia pre obec Dunajská Lužná. Pre veľkú časť obyvateľov našej obce je rovnako ďaleko, alebo aj bližšie, vlaková stanica Miloslavov. V tesnej blízkosti tejto vlakovej stanice obec Dunajská lužná vybudovala veľkú spevnenú plochu na parkovanie cca 50 áut slúžiacu pre obyvateľov, ktorí chcú ísť autom na železničnú stanicu a následne vlakom do Bratislavy. Túto plochu chceme po dohode s vlastníkmi v nasledujúcom mesiaci ešte výrazne zväčšiť. Dôvodom tejto investície v prospech našich obyvateľov je, že často sa v Nových Košariskách z dôvodu preplnených vlakových súprav už nedá nastúpiť.“

Pán Jurčík, plánuje obec túto situáciu ohľadom nedostatočnej infraštruktúry pri Nových Košariskách riešiť? Budú mať aj chodci možnosť bezpečne prechádzať pešo z vlakovej stanice Nové Košariská do obce a z obce na stanicu?  Ak áno, kedy a akým spôsobom?

„Obec plánuje po pravej strane v smere k železnici vybudovať chodník od obce až po železničnú stanicu o šírke 2 – 2,5 m. Dôvodom, prečo sa tak doposiaľ nestalo, je súkromné vlastníctvo, ktoré je chránené ústavou SR. Prebehlo viacero rokovaní s vlastníkmi pozemkov, ale k dohode zatiaľ nedošlo, nakoľko podmienkou vlastníkov je pomerne hromadná výstavba, ktorú obec musí regulovať v nadväznosti na kapacitu infraštruktúry a hlavne občianskej vybavenosti.“

Cesta, po ktorej sme kráčali zo stanice Nové Košariská aj my, je úzka a veľmi nebezpečná. Nie je prispôsobená pre chodcov a ani pre cyklistov. Plánuje sa s tým niečo urobiť? Je možné cestu rozšíriť, prípadne vybudovať aj cyklochodník?

„Áno, cesta je úzka a je v majetku BSK. Z oboch strán je však ochranné pásmo a možno pri troche úsilia by bolo možné komunikáciu rozšíriť a na okrajoch aspoň provizórne naznačiť na ceste – pruh pre cyklistov, tak ako je to napr. v hlavnom meste.“

Počíta územný plán obce s cyklotrasou? Ako sa k situácii stavajú vlastníci pozemkov?

„Po ľavej strane smerom od obce k železnici má obec v územnom pláne 1. etapu cyklotrasy. Obec má približne 2 roky zazmluvneného partnera – renomovanú firmu, na vysporiadanie pozemkov, nakoľko v danom úseku obec nie je vlastníkom ( vlastníkom je niekoľko desiatok fyzických osôb). Proces nie je ani spolovice ukončený napriek takej dlhej dobe. Dôvod? Vlastník žil v zahraničí, zomrel, neprebehlo dedičské konanie, alebo nesúhlas vlastníka s predajom, či nájmom potrebnej výmery pozemku, alebo len nepochopiteľná neochota – nakoľko žije v inej časti Slovenska a problém ho „nepáli“.  Začali sme riešiť aj vyvlastňovanie, nakoľko sa jedná verejno-prospešnú stavbu, s ktorou územný plán počíta. Výsledok? Vyhrážky  súdom, právne kroky a pod.. samozrejme tento spôsob je zdĺhavý. Žiaľ bez preukázania vlastníckeho, alebo iného právneho nároku na užívanie pozemkov , nie je možné vystaviť stavebné povolenie, teda  stavbu realizovať .“

A aké sú plány so stanicou Nové Košariská? Všimli sme si úschovňu bicyklov, cyklotrasa zo stanice však chýba. Je tam niekde aj autobusová zastávka?

„Čo sa týka železničnej stanice v Nových Košariskách, tu obec na prenajatom pozemku od ŽSR vybudovala dva parkovacie boxy pre cyklistov, ktoré fungujú na kódy a sú samoobslužné – slúžia na uschovanie 2 x 30 bicyklov. V budúcnosti (cca 2roky) ŽSR ako vlastník pozemku bude budovať na tejto stanici veľké parkovisko pre cca 200 vozidiel a tiež autobusovú zástavku. Obec bola nápomocná zmenou územného plánu na tento účel.“

Existujú autobusové spoje, ktoré môžu cestujúci využívať zo stanice a na stanicu Nové Košariská?

„Obec smerom na železnicu zriadila približne v r. 2011 – 2012 autobusovú dopravu, kde na vlastné náklady vybudovala autobusovú zastávku a platila prevádzku autobusovej preprave Slovak Line. Boli v prevádzke dva spoje v rannej dopravnej špičke a dva spoje odpoludnia. Autobus zvážal ľudí z celého katastra obce za symbolickú cenu 10 centov. Po približne viac ako ročnej prevádzke sme túto službu zrušili z dôvodu nevyužívania obyvateľmi.  Nakoľko autobus bol prevádzkovaný v pracovné dni, kapacita jedného spoja je cca 45 miest, denne spolu premávali štyri autobusy. Boli mesiace, keď sme na lístkoch po 10 centov vyzbierali 3 – 4 € za mesiac, teda prepravených osôb za mesiac, denne štyrmi autobusmi bolo spolu bolo 30 – 40 ľudí . Teda platili sme službu 2-3 osobám celý mesiac a to štyrmi spojmi denne. Samozrejme pred tým sme robili internetový prieskum, podľa ktorého malo denne túto službu využívať približne 110 osôb – žiaľ pravdou boli 3-4 osoby denne a to štyrmi autobusmi – teda chodili hlavne prázdne a obcou platené spoje.“

Pri železničnej stanici Nové Košariská je „jazero“ s upravenou plážou, športoviskami a občerstvením. Na toto miesto určite chodí mnoho ľudí nielen z Dunajskej Lužnej, ale aj z okolia Bratislavy. Dostať sa tam môžu jedine autom, čo nie je najideálnejšie. Je v záujme obce riešiť dopravnú infraštruktúru v tomto úseku aj z tohto dôvodu? Výhodou by mohlo byť odbremenenie cestnej dopravy, ústretovosť k životnému prostrediu a motivácia ľudí k pohybu.

„Vzhľadom na skutočnosť , že rekreačná lokalita „Malá voda“ je v tesnej blízkosti železničnej stanice, platí všetko to o čom som písal v bodoch vyššie v súvislosti s dopravou. Táto lokalita je kompletne vo vlastníctve súkromných osôb, z ktorých len malé percento sa prihlási na trvalý pobyt. Je pomerne komplikované využívať toto jazero inými osobami v plnom rozsahu. Oficiálne to nie je jazero na kúpanie, je to materiálová – štrková jama, dokonca v katastri zapísaná ako ostatná plocha – teda nie voda. Zostáva nám veriť , že v krátkej budúcnosti štát zriadi autobusovú dopravu okolo železničnej stanice, kde sú v projekte parkoviská zahrnuté aj autobusové zástavky a autobus bude premávať cez dotknuté obce až do Senca, „ uzatvára starosta Jurčík.

Súvisiace príspevky
KrimiNajčítanejšiePolitikaRozhovorySlovenskoX-Nezaradené

Komentár Mgr. Tomáš Udič

4 Minút čítania
V tomto článku sa budem venovať ako prebieha ,,zatknutie,, alebo obmedzenie osobnej slobody.  Dňa 23.03.2023 som sa ráno vybral do banky a…
Aktuálne témyNajčítanejšieSlovensko

Vo veku 92 rokov zomrel profesor Ivan Hričovský

1 Minút čítania
Foto: TASR – Jakub Kotian Svoje znalosti prezentoval nielen na akademickej pôde, ale mnoho informácií z oblasti ovocinárstva či záhradníctva poskytoval aj…
Slovensko

V noci zo soboty na nedeľu začne platiť stredoeurópsky letný čas

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V nedeľu 26. marca začne na Slovensku – podobne ako vo viacerých európskych štátoch – platiť letný…