1000

Nerob ojeby bo budes platit pokuty!!!!!!!

Najväčšia sieť online reportérov na Slovensku

Bratislavský krajDunajská StredaEnviroSenecSlovenskoTrnavský krajZdravie

Ohrozenie dusičňanmi: V zozname zraniteľných oblastí aj Šamorín a Kvetoslavov

3 Minút čítania

3.3.2022, Bratislava

Vláda schválila zoznam zraniteľných oblastí, ktoré ohrozuje zvýšený obsah dusičňanov v pôde a podzemných vodách. Podľa výskumov dusičňany a dusitany predstavujú pre ľudské zdravie veľké nebezpečenstvo, nakoľko zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení a to najmä tráviaceho systému a močového mechúra. Zoznam oblastí s vysokou koncentráciou dusičnanov vo vodách z poľnohospodárskej výroby vláda rozšírila na 1 395 obcí. Pribudlo až 15 obcí Žitného ostrova.

Na zozname až 15 obcí Žitného ostrova

Vládny kabinet schválil revíziu zraniteľných oblastí, ktorá vyplynula z povinnosti zapracovať dusičnanovú smernicu EÚ do slovenskej legislatívy. Dôvodom úpravy je lepšia ochrana vôd. Revíziu vypracovali výskumné inštitúcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) – Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav, v roku 2020.

Zoznam zraniteľných oblastí bol aktualizovaný naposledy v roku 2017, zahŕňal 1344 lokalít. Súčasná revízia vyradila zo zoznamu 121 obcí, kde nebolo zaznamenané znečistenie dusičnanmi alebo nutrientami. Naopak, do zoznamu pribudlo 172 zraniteľných oblastí, vrátane 15 obcí Žitného ostrova. Ide o Bernolákovo, Tureň, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Horný Bar, Kvetoslavov, Kyselica, Ňárad, Pataš, Rohovce, Sap, Šamorín, Vojka nad Dunajom a Vrakúň. Po revízii sú všetky obce patriace do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov zaradené do zoznamu zraniteľných oblastí. Dôvodom je zabrániť eutrofizácii povrchových vôd, ale aj vysokým koncentráciám dusičnanov v podzemných vodách v katastrálnych územiach obcí. V zraniteľných oblastiach platia prísnejšie podmienky pre skladovanie a aplikáciu hnojív.

Revízia zraniteľných oblastí bola pravidelne konzultovaná v rámci medzirezortnej skupiny, ktorej súčasťou boli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Agrárnej komory Slovenska.

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd, alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l -1, alebo v blízkej budúcnosti môže byť táto hranica prekročená.

Smernica o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov vychádza zo zákona o vodách. Smernica tiež ustanovuje povinnosť najmenej každé štyri roky revidovať zoznam zraniteľných oblastí.

Ohrozená je voda v studniach

Dusičnan sa totiž ako forma dusíka prirodzene nachádza v pôde. Spoločne s draslíkom a fosforom je jedným z troch základných látok potrebných pre rast rastlín a veľkú úrodu. Preto ho poľnohospodári rok čo rok pridávajú do pôdy ako hnojivo. Nanešťastie majú dusičnany jednu veľkú nevýhodu. Patria medzi tzv. veľmi pohyblivé prvky. Počas prívalových dažďov dokážu veľmi rýchlo preniknúť do hĺbky zeme a teda do zdrojov podzemných vôd. Takto dochádza najmä k znečisteniu vody v studniach.

Normy na Slovensku a v USA, ohrozené sú najmä deti

Podľa slovenskej normy je povolený rozsah dusičnanov vo vode v koncentrácii 50 mg/L. U detí, predovšetkým dojčiat by však táto dávka nemala prevyšovať 10 mg/L. V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s okysličením orgánov, čo sa prejavuje napríklad sivomodrým sfarbením kože, pier, hnačkami, nechutenstvom alebo zrýchleným pulzom.

Napríklad v USA je norma dusičnanov vo vode dlhodobo stanovená na 10 mg/L.

zdroj: Ministerstvo životného prostredia, aquavia.sk

Súvisiace príspevky
Zdravie

Jarná únava trvá jeden až tri týždne, vo zvýšenej miere trápi aj seniorov

2 Minút čítania
      Bratislava 26. marca (TASR) – S nástupom jari sa začína u citlivých ľudí prejavovať takzvaná jarná únava, ktorá sa vo zvýšenej miere…
Enviro

V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať. Celkové náklady na recykláciu sú často…
Slovensko

V noci zo soboty na nedeľu začne platiť stredoeurópsky letný čas

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V nedeľu 26. marca začne na Slovensku – podobne ako vo viacerých európskych štátoch – platiť letný…